Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť kňazov Malohontského dekanátu na Staré hory

V rámci iniciatívy „Kňazi kňazom“ sa 7. novembra uskutočnila dekanátna púť kňazov z Malohontu na Staré hory. Program pozostával z prehliadky baziliky, spoločnej sv. omše a modlitby posvätného ruženca. Sv. omšu celebroval biskupský vikár vdp. Gabriel Rákai, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol výzvu nebeskej Matky na pokánie, ktorá musí zasiahnuť na prvom mieste kňazov. Oni majú byť svedkami, že skutočné pokánie mení človeka a je pre neho obnovením svojho vzťahu s nebeským Otcom.

V priestoroch farskej budovy na Starých horách, ktorú spravuje rehoľa bosých karmelitánov pokračovalo stretnutie prednáškou vdp. Pavla Kolivošku na tému „Zásady komunikácie“, v ktorej sa zameral na podstatu informácií formujúcich človeka. Kňaza formuje jeho vlastné prostredie, ktorým je pre neho na prvom mieste Cirkev, potom diecéza, dekanát a nakoniec farnosť. Zdôraznil, že komunikácia zahrňuje celú osobu človeka, nielen komunikované slovo a tým každé stretnutie človeka s človekom je jedinečným a neopakovateľným. Zo zásad komunikácie vyzdvihol podstatnú zložku, ktorou je komunikovať vždy tak, aby informácia bola usmernená k dobru. Pretože dobro má byť vždy cieľom komunikácie človeka s človekom.

Po krátkej diskusii nad témou prednášky nasledoval spoločný obed a po ňom návrat do domovských farností.

Peter Kovalič

[ngg src="galleries" ids="81" display="basic_slideshow" gallery_width="960" gallery_height="720" transition_style="slide" thumbnail_link_text="zobraziť všetky obrazky"]