Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zasvätené osoby Rožňavskej diecézy sa  stretli v Jasove.

Sviatok Obetovania Pána je zároveň Dňom zasväteného života a pri tejto príležitosti sa v sobotu 3. februára stretli zasvätené osoby Rožňavskej diecézy s biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom v Jasove, kde niekoľko desiatok rehoľníčok a rehoľníkov privítala komunita bratov Premonštrátov. Program sa začal slávením pobožnosti Fatimskej soboty, ktorú viedol prior Opátstva vsdp. Peter Ján Budzák, O. Praem. Sv. omšu celebroval J. E. Mons. Stanislav Stolárik spolu s jasovským opátom J. M. Ambrózom Martinom Štrbákom, O. Praem. a generálnym vikárom vsdp. Milošom Gazdíkom. V homílii biskup pripomenul dôležitosť spoločnej modlitby v rámci komunity a zvlášť vyzdvihol spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Keďže dnešný deň je zároveň dňom spomienky na sv. Blažeja, po homílii biskup, spolu s opátom, udelili všetkým prítomným svätoblažejské požehnanie hrdla. V závere sv. omše sa všetci spoločne pomodlili modlitbu za dieczu a biskupa. Po sv. omši nasledoval presun do priestorov Abrahámovej siene a prednáška osvieteného pána opáta Ambróza na tému "Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu". Zavŕšením programu bol spoločný obed v priestoroch kláštora a prekvapenie v podobe návštevy vzácnej historickej knižnice.

Informoval/foto: Jozef Vaško [caption id="attachment_5894" align="alignnone" width="300"] sdr[/caption] [caption id="attachment_5895" align="alignnone" width="300"] dig[/caption]