Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Program stretnutia mládeže v Rožňavskej diecéze

Drahí bratia v kňazskej službe, milí mladí priatelia!

Kliknutím na tento odkaz sa dostanete k programu stretnutia mladých v našej rožňavskej diecéze a základné informácie pre účastníkov. Stretnutie sa uskutoční v Rožňave 20. - 22. júna 2014.  Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste vo vašich farnostiach povzbudili mladých, aby sa na tomto stretnutí zúčastnili,  aby sa aj takýmto spôsobom posilnili vo viere. Toto stretnutie bude určite pre nich obohatením, čo potom môžu svojimi svedectvami rozšíriť v tej ktorej farnosti.V rámci tohto stretnutia, kde samozrejme bude priestor prvom rade na modlitbu a spoznávanie Boha, bude možnosť vytvoriť aj nové priateľstva, posilniť sa hudbou a spevom, stretnúť sa a porozprávať sa z otcom biskupom Vladimírom. Teším sa na stretnutie z mladými z naších farnosti, a samozrejme ak sa dá, tak aj na stretnutie s vami bratia kňazi.