Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA ZA MONS. VLADIMÍRA FILA

FILO_kat1Za zosnulého emeritného rožňavského biskupa Vladimíra Fila slávil vo štvrtok podvečer v rožňavskej katedrále zádušnú svätú omšu Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s generálnym vikárom Jánom Mihokom, veľprepoštom rožňavskej katedrálnej kapituly a farárom rožňavskej farnosti Jozefom Markotánom a jeho kaplánmi. Hneď v úvode svätej omše sa diecézny biskup poďakoval prítomným veriacim za ich účasť na bohoslužbe, za ich modlitby a obety za zosnulého. Vo svojom príhovore diecézny biskup vyzdvihol svedectvo viery otca biskupa Vladimíra, ktoré dokazoval predovšetkým pokorným a trpezlivým nesením kríža, najmä v čase zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Zároveň poďakoval Pánu Bohu za dar jeho života, za jeho službu pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Rožňavskej diecéze najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa. Ako dodal biskup Stolárik v závere svojej homílie, verí, že obeta života biskupa Fila už v blízkej dobe prinesie svoje ovocie. Po skončení svätej omše sa biskup, kňazi i veriaci spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu duše zosnulého biskupa Vladimíra.