Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Tornali

Prvá sobota po Veľkej noci je v Rožňavskej diecéze už tradične spätá s Diecéznym stretnutím mládeže. Je to deň, ktorý si o. biskup Mons. Stanislav Stolárik vyhradil na to, aby trávil čas so svojimi mladými. V sobotu, 27. apríla 2019, sa toto stretnutie konalo v Tornali, vo farnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Téma stretnutia bola „Zanechaj stopy“, ktorá sa niesla už dekanátnymi stretnutiami a vyvrcholila diecéznym stretnutím. Mladí boli vyzývaní, aby hľadali Božiu vôľu vo svojom živote a nebáli sa konať dobré skutky, a tak menili svet a zanechávali stopy v srdciach iných.

Na diecéznom stretnutí sa zišlo približne 450 účastníkov zo všetkých kútov diecézy a začali spoločný deň pod ochranou nebeskej Matky Panny Márie modlitbou sv. ruženca. Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša, počas ktorej mali mladí možnosť vidieť relikvie bl. Titusa Zemana, bl. Anky Kolesárovej, sv. Imricha a sv. košických mučeníkov. V homílii o. biskup povzbudil mladých, aby si brali príklad z prítomných blahoslavených a svätých a nebáli sa kráčať po ich stopách, aj napriek tomu, že ich svet bude považovať za spiatočníckych a staromódnych. Vyzýval mladých k aktivite a k odvahe zmeniť sa už dnes.


Po tom, ako mladí posilnili svojho ducha, prišiel čas aj na posilu tela. Po sv. omši sa presunuli do priestorov Základnej školy P. J Šafárika, kde ich čakal obed a pohostenie. V rámci sprievodných aktivít mohli spoznať činnosť breznianskej Klubovne Tu Som a ponúknuť sa dobrou kávou, čokoládou, či čajom. Bol tiež vytvorený priestor na neformálne rozhovory s rehoľníkmi a rehoľnicami. Tí, ktorí chceli aktívne stráviť obednú prestávku, mohli využiť  aktivity pripravené sestrami z Rodiny Panny Márie alebo si mohli zašportovať v telocvični.

V poobednom programe sa o. biskup Stanislav, spolu s niekoľkými mladými, stal súčasťou divadelnej scénky. Improvizoval veľmi dobre a svojimi odpoveďami publikum nielen zabavil, ale aj priviedol k zamysleniu. Súčasťou ďalšieho programu bola aj ochutnávka z Panamy, kedy sa účastník Svetových dní mládeže podelil so svojimi zážitkami a videami priblížil atmosféru svetových dní v Paname. V ďalšom bode programu sa predstavili Vincentskí laickí misionári (MiSeVi Slovakia). Prihovorili sa mladým svedectvami, dramatizáciou aj aktivitou so zamyslením. Program bol zakončený modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, záverečným slovom o. biskupa a jeho požehnaním.


Napriek nepriazni počasia zažili mladí požehnaný čas a spoločne so svojím o. biskupom Stanislavom a zasvätenými osobami vytvorili jedno pekné spoločenstvo veriacich. Veríme, že tento spoločný čas v nich zanechal stopu – stopu odvahy, prijatia a radosti.

 

Informovala: A. Bundová

foto nájdete TU. Autor foto: Pavol Dérer z Tornale