Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza – Ján Lalík

V 88. roku života si Pán života a smrti

dňa 17. marca 2019 povolal do Večnosti

otca  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy Jána Lalíka.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v stredu  20.  marca 2019 o 15.00 hod. v rím.-kat. kostole  v Hriňovej.

REQUIESCAT IN PACE!