Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odhalenie pamätnej tabule Mons. Eduardovi Kojnokovi v Hrnčiarskej Vsi

Dňa 14. novembra 2018 sa v Hrnčiarskej Vsi konali rekolekcie malohontského dekanátu za účasti diecézneho biskupa Mons. Stanislava  Stolárika. Po sv. omši sa všetci  presunuli k farskej budove. Na tejto budove od ulice sa odhalila pamätná tabuľa Mons. Eduarda Kojnoka z príležitosti jeho nedožitých 85 rokov života.

                Pavel Kolivoška
administrátor farnosti Hrnčiarska Ves 

Eduard Kojnok sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves). Ordinovaný za kňazabol 24. júna 1956 v Bratislave. Za administrátora rožňavskej diecézy bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný 14. februára 1990. Úradu sa ujal 18. februára 1990 a za biskupa bol vysvätený 18. marca 1990 v Rožňave Jozefom kardinálom Tomkom. Zomrel vo veku 78 rokov 27.októbra 2011.