Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavský biskup uložil relikviu sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Katolíckej základnej školy v Rožňave a inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

V nedeľu 15. januára 2017, v deň 241. výročia založenia Rožňavskej diecézy, diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik za účasti rožňavských kňazov a veriacich inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v biskupstve pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení. Socha, ktorá už dávnejšie bola darovaná Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, bola v slávnostnej procesii prenesená zo školskej kaplnky do rožňavskej katedrály, kde rožňavský biskup predsedal mariánskej pobožnosti spojenej s eucharistickou adoráciou.

„Tu sa to všetko začalo“, prihovoril sa Mons. Stanislav Stolárik slovami svojej inauguračnej homílie zo 16. mája 2015, spomenúc svoje narodenie i krst v školskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého, „a verím, že s pomocou Božou a na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej to bude podľa Božej vôle i pokračovať...“ Rožňavský biskup pripomenul okrem iného i ďalšie dôležité udalosti viažuce sa k školskej kaplnke: je v nej pochovaný biskup Juraj Schopper (rožňavský biskup v rokoch 1872-1895), ktorý celý areál i s kaplnkou postavil, a toto miesto je spojené i s kňazskou vysviackou kardinála Jána Chryzostoma Korca (1. októbra 1950) ako aj s kňazskou vysviackou (29. septembra 1950) a biskupskou konsekráciou (2. januára 1951) „veľkého biskupa Fatimy“ Mons. Pavla Hnilicu.

Rožňavský biskup uložil v školskej kaplnke aj relikviu sv. Jána Nepomuckého, ktorú  nedávno daroval diecéze pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Po skončení mariánskej pobožnosti v katedrále si diecézny biskup, prítomní kňazi a Boží ľud uctili relikvie blahoslavenej Hyacinty a blahoslaveného Františka Martovcov – dvoch z troch fatimských detí, ktorým sa od 13. mája do 13. októbra 1917 vo Fatime zjavovala Panna Mária.

Relikviár s ich ostatkami bude spolu so sochou Panny Márie Fatimskej putovať v pondelok 16. januára 2017 do Kaplnky sv. Kríža v biskupskej rezidencii, v ďalších dňoch do kostolov oboch rožňavských farností a následne do všetkých farských spoločenstiev biskupstva, a to až do 14. októbra 2017, kedy rožňavský biskup zasvätí diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice udelila veriacim Rožňavskej diecézy možnosť získať úplné odpustky za nábožnú účasť na všetkých sláveniach spojených s putovaním sochy Panny Márie Fatimskej.

Fotogaléria: Zuzana Lojková a Martina Šípová