Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prvé dekanátne stretnutie mládeže bolo úspešné a nasleduje ďalšie

V sobotu 16.02.2019 sme zahájili začiatok dekanátnych stretnutí mládeže v našej Rožňavskej diecéze. Dátum začiatku bol príznačný – práve v deň modlitieb za našu diecézu a za nášho otca biskupa Stanislava. Témou tohtoročných stretnutí je Máriin výrok z Lukášovho evanjelia: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Ako prví sa stretli mladí z Breznianskeho dekanátu. Stretnutie sa konalo v Čiernom Balogu a začalo sv. omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. V úvodných slovách všetkých privítal miestny p.farár Stanislav Kocúr. Svätú omšu celebroval p. dekan Ján Mihok za hojnej účasti viacerých spolubratov kňazov z dekanátov. Vo svojom príhovore poukázal na to, že spoločné stretnutia sú dôležité práve pre to, aby sme si uvedomili, že na ceste viery nie sme sami. Počas záverečnej adorácie sa všetci prítomní zasvätili Panne Márii Rožňavskej a spoločne sa pomodlili za otca biskupa a na stanovený úmysel.Po bohatom občerstvení, ktoré s láskou pripravili veriaci z Čierneho Balogu, program pokračoval a mladí sa ponorili hlbšie do témy stretnutia cez zamyslenie a aktivitu. Cez ne mohli bližšie porozumieť téme a zároveň boli povzbudení k tomu, aby „zanechali stopu“  vo svete, v ktorom žijú. Prvého dekanátneho stretnutia sa zúčastnilo približne 60 mladých ľudí. Ďalšie stretnutie mládeže sa uskutoční v Muránskej Dlhej Lúke, na ktoré srdečne pozývame mladých Muránskeho a Rožňavského dekanátu.Vaši koordinátori o.Patrik a Saška