Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kópia ikony Salus populi romani v Úhornej

IMG_0039Púť ku cti Panny Márie Snežnej v Úhornej sa tento rok konala 6. a 7. augusta. Na toto miesto už vyše 200 rokov prichádzajú pútnici z celej Rožňavskej diecézy, ale aj z ďalekého okolia. Tento rok bola púť výnimočná. Pútnici, prevažne mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Krakove, na toto miesto priniesli kópiu obrazu "Salus populi romani". Po celej diecéze putovala počas dekanátnych stretnutí mládeže ako poďakovanie za SDM a každú pomoc, ktorú po stáročia Matka Božia preukazovala veriacim diecézy.

Mladí začali putovať pešo už v sobotu ráno z Rožňavy a Smolníka; všetci ostatní začali napĺňať priestor v prírode okolo pútnickej kaplnky v popoludňajších hodinách. Otváracej svätej omši v sobotu predsedal miestny správca farnosti vdp. Martin Keruľ, ktorý poukázal na reálnu pomoc Matky Božej - na množstvo nezverejnených zázrakov v životoch ľudí, ktoré sa na príhovor Panny Márie na tomto mieste udiali. Nasledoval celonočný program modlitieb, spevov a pobožností. Púť vyvrcholila svätou omšou v nedeľu, ktorej predsedal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. V príhovore pripomenul úzku duchovnú spätosť tohoto pútnického miesta, rožňavskej katedrály, kde sa nachádza historická kópia obrazu "Salus populi romani", ktorú v diecéze voláme "Panna Mária Rožňavská" a baziliky Santa Maria Magiore, kde je originál tohoto obrazu. Vyjadril vďačnosť Bohu za SDM, za mladých spolupútnikov a poukázal na konkrétnosť pomoci Panny Márie v živote človeka. Po svätej omši biskup Stolárik zveril celú diecézu Panne Márii Rožňavskej a inštaloval kópiu spomenutého obrazu v miestnej pútnickej kaplnke.

fotky: Tu