Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Piatok - 20.12.2013

erb_filo_rgb_FINALLk 1, 26-38 - Panna Mária nás vedie Adventom až po ten krásny okamih, ktorý vyjadrila slovami „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“  A stalo sa.

V modlitbe dnešného dňa (v orácii) sme si dovolili pripomenúť nebeskému Otcovi to, o čom hovorilo teraz evanjelium: „Nebeský Otče, nepoškvrnená Panna Mária pri anjelovom zvestovaní prijala večné Slovo a naplnená svetlom Ducha Svätého stala sa Božím príbytkom.“ Stala sa božím príbytkom v dvojakom zmysle: - v telesnom, pretože od tej chvíle v jej lone začal žiť, začal prebývať Boží Syn ako človek; bol to prechodný pobyt, dočasný, ktorý končil pôrodom; - duchovnom a ten bol trvalý, nikdy neprestal, pretože Panna Mária ho prijala aj vierou do svojho celého života, bytia. Stal sa Emanuel.

A čo my? My netúžime po tom, aby sme sa stali Božím príbytkom? O to sme prosili! „Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme podľa jej príkladu aj my ochotne plnili tvoju vôľu.“ Plnenie Božej vôle je cesta ako sa stať Božím príbytkom. Prijať a plniť Božiu vôľu znamená prijať samého Boha. Zriekaním sa svojej vôle vytvárame priestor pre Božiu vôľu, aby ona vyplnila ten priestor. Tak sa stávame Božím príbytkom. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“