Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

vdp. Ján Csáji - výročie úmrtia vo farnosti Dubovec

Csáji JánV pondelok 7. 12. 2015 si veriaci v Dubovci pri svätej omši pripomenuli 50 rokov od úmrtia miestneho farára Jána Csájiho, ktorý v uvedenej farnosti pôsobil celých 20 rokov a ktorý je aj pochovaný na miestnom cintoríne. Dubovčania videli v ňom predovšetkým obetavého kňaza, ktorý danú farnosť pozdvihol vo všetkých aspektoch. Prítomní boli aj kňazi, ktorí v tejto farnosti pôsobili na sklonku 60-tych a na začiatku 70-tych rokov 20. storočia. Po svätej omši bola tomuto kňazovi odhalená pamätná tabuľa na miestnom kostole, ktorú požehnal vsdp. Imrich Mics, farár z Lipovníka. Následne sa kňazi s veriacimi presunuli do budovy Obecného úradu, kde bola pripravená výstava fotografií zo života Jána Csájiho a malé občerstvenie.

Informoval: vdp. HEDr. Milan Kerdik