Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

O2H Uvidieť

Siedma  katechéza O2H Uvidieť  :  TU

Jánovo Evanjelium (Jn 9, 1 – 41)

"Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci."

Ahoj, ahoj milý priateľ!

Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko storočí typickým pozdravom námorníkov. Postupne nadobudol aj náboženský podtón, keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov AHOnorem Jesu = ku cti Ježiša. Milý priateľ, aj Ty počas Odvážneho roka „brázdiš vodami“ evanjelia podľa sv. Jána. V minulom mesiaci si mal možnosť viac sa vžiť do búrky na mori s postavou svätého Petra. Dnes Ťa pozývam pristaviť sa pri pokojnom rybníku Siloe, v ktorom sa asi ani z času na čas nezvírila voda ako v predošlom rybníku Betsata. Ale... Je to naozaj tak? Totálna tma. Nič. Ani záblesk niečoho jasného. Ako v noci v lese, keď ani mesiac nie je na oblohe. Alebo po zotmení v dome, keď vypnú elektrický prúd. Myslím, že si to už zažil. Nič. Len tma. Cítiš sa zrazu neisto, možno ako stratený. Lebo... Nič nevidíš.....                     sestra Chantal Fukasová, SDR.

Máriina cesta - Kráľovná nebies (Raduj sa nebies Kráľovná)

RadMáriina cesta_7_1osť Panny Márie zo zmŕtvychvstania V centre našej radosti z viery je ohlasovanie zmŕtvychvstania Pána. Spolu s apoštolmi vyznávame: „Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Skutočne vstal z mŕtvych, on žije! Aleluja!“ Zvesť o tejto udalosti nám odovzdali svedkovia, ktorým sa osobne zjavil zmŕtvychvstalý Pán. Úplne prvou, ktorá uverila, a ktorá sa podľa tradície Cirkvi ako prvá stretla so Zmŕtvychvstalým, bola Panna Mária. Tak, ako bola pod krížom svojho Syna naplnená bolesťou, tak bola vo veľkonočné ráno naplnená nevýslovnou radosťou. Túto veľkonočnú radosť, ktorá prúdi z neochvejnej viery, chce darovať aj nám. Aby sme spolu s ňou raz vošli do neba a navždy boli blaženíVieme sa radovať z Ježišovho zmŕtvychvstania? Chápeme, že od Ježišovej Veľkej noci sa všetko úplne zmenilo? On všetko urobil dobrým – vykúpil ľudstvo a všetky naše životné situácie! Ukázal nám, že bolesť má zmysel a utrpenie končí zmŕtvychvstaním. Že spolu s ním zvíťazíme! A že celý náš život má zmysel, od rána do večera. A mať zmysel života je predsa dôvod na radosť.
Kráľovná nebies – útočisko hriešnikov – páter Pio rád rozprával svojím duchovným deťom túto historku: Jedného dňa, keď sa Ježiš prechádzal rajMáriina cesta_7_5om, zbadal niekoľko podozrivých tvárí. Išiel teda za svätým Petrom a povedal mu: „Peter, videl som tu niekoľkých, ktorí nezodpovedajú predpisom a nepatria sem. Kto ich sem vpustil?“ Svätý nebeský vrátnik sa ospravedlňuje: „Pane, som veľmi opatrný, to sa mi zdá nemožné.“ „No, napriek všetkému, buďte pozornejší,“ hovorí majster dôrazne, aby sa ubezpečil, že jeho napomenutie bolo jasné. Svätý Peter stráži pri nebeskej bráne a vidí, že všetko je v dokonalom poriadku. Nikto nemôže prejsť bez riadnej kontroly. O tom informuje Pána. Krátko potom príde Ježiš znova a sťažuje sa: „Peter, takto to nepôjde. Opäť som videl ľudí, o ktorých si nemyslím, že sem patria.“ Chudák Peter nariaďuje prísnejšie kontroly. Jediná osoba, ktorá môže slobodne vchádzať a vychádzať, je Panna Mária. Nechce jej klásť otázky, avšak, všimol si jej plášť. Keď vychádza, siaha jej až po zem a splýva s jej postavou. Naopak, keď vchádza, je nafúknutý ako lodná plachta. Hoci sa mu to zdá podozrivé, naďalej uisťuje svojho Pána, že je všetko v úplnom poriadku. No za okamih prichádza tretie napomenutie: „Peter, riskuješ, že ti zoberiem kľúče od neba.“ Peter konečne odhalí svoje pochybnosti: „Majster, vieš, že tvoja matka má náhradný kľúč na otváranie a zatváranie brány do večnej blaženosti a že prichádza a odchádza podľa vlastného uváženia, kedy chce. Všimol som si, že keď sa vracia, jej plášť je príliš široký. Podľa môjho názoru – vtedy nechá vojsť tých, ktorých chce, ale skrýva ich pred mojím pohľadom.“ Ježiš mu na to odvetil: „Peter, ak je to tak, potom necháme veci tak, ako sú.“ A Páter Pio zakončuje: „Tak nebeská Matka pokračuje v diele záchrany všetkých svojich detí, ktorým hrozí, že budú navždy stratené.“
 ...