Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Bude milión detí, ktoré sa 18. októbra budú modliť ruženec a vyprosovať pokoj a jednotu vo svete?

Z iniciatívy pápežskej nadácie ACN sa aj tento rok 18. októbra  Slovensko pripája k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Deti sa budú modliť v školách, škôlkach, kostoloch, kaplnkách, nemocniciach, doma... Pridajme sa všetci k tejto iniciatíve, vyprosujme spolu s deťmi pokoj!