Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza putovala do Smižian

img_4379Viac ako 1200 veriacich a takmer 70 kňazov na čele s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom sa zhromaždilo v stredu 19. októbra 2016 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch, aby prešli Bránou milosrdenstva a zúčastnili sa na programe Diecéznej púte Rožňavskej diecézy.

Pútnikov srdečne privítal rektor Sanktuária P. Vladimír Peklanský SAC a pozval ich prežiť oslovujúcu skúsenosť z dotyku Božieho milosrdenstva.

Nasledoval príhovor opáta premonštrátov v Jasove P. Ambróza Martina Štrbáka O.Praem., ktorý v jeho zastúpení predniesol P. Ján Peter Budzák O.Praem. Dominovala v ňom téma hriechu izraelského kráľa Dávida a Božieho milosrdenstva.

Eucharistickú adoráciu, ktorou duchovný program púte potom pokračoval, viedol generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. Miloš Gazdík. V rámci nej sa prítomní zamýšľali nad slovami meditácie o Božom milosrdenstve a pomodlili sa Korunku i litánie k Božiemu milosrdenstvu a prijali eucharistické požehnanie. Počas adorácie prítomní kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia.

„Duch Boží nás neustále oslovuje a našepkáva nám stále nové výzvy, ktoré napomáhajú prehlbovať náš duchovný život. A tak sme dnes priputovali sem,“ uviedol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik v úvode svojej homílie pri svätej omši, ktorou diecézna púť vyvrcholila.

„Pán Ježiš si chce odpočinúť v našich srdciach, v našich dušiach. Čo sme urobili preto, aby si v nich odpočinul? Čo sme mu priniesli?“ opýtal sa prítomných. „Verím, že seba samého – svoje hriechy i slabosti, vďaku i plní kajúcnosti.“

Na príklade putovania troch mudrcov od Východu do Betlehema a ich darov novonarodenému Mesiášovi vyzval, aby sme Pánu Ježišovi priniesli „zlato lásky“ – to najvzácnejšie, čo máme; „kadidlo modlitby“ – vonnú obetu nášho života, aby sme sa dotkli Boha; a „myrhu utrpenia“ – svoje bolesti a ťažkosti ako ľudia, ktorí sú si vedomí svojich limitov, ale zároveň aj putovania k novému, večnému životu. „Čas uteká – večnosť čaká“, pripomenul slová sv. Jána Pavla II., pápeža milosrdenstva a pozval prítomných  a už nejsť iba za svetlom hviezdy s túžbou po poznaní, teda za prirodzenými, často sentimentálnymi pohnútkami, ale rovnako ako mudrci „inou cestou sa vrátiť do svojej krajiny“ – teda „v ponore do života dotknúť sa Boha a večnosti“ a byť pripravení „možno viac sa hýbať, možno viac byť otvorení, možno viac sa modliť...“

„Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k môjmu milosrdenstvu“, citoval Mons. Stanislav Stolárik slová Pána Ježiša adresované sv. Faustíne. „Rodina, farnosť, diecéza a celé Slovensko nájde pravý pokoj len ak sa vráti k Božiemu milosrdenstvu“, zdôraznil.

V závere sv. omše rožňavský diecézny biskup poďakoval komunite palotínov v Smižanoch za srdečné prijatie a všetkým udelil Božie požehnanie.

Po skončení svätej omše si všetci pútnici mohli pozrieť časť darov z pápežských ciest sv. Jána Pavla II., ktoré boli darované Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

Kvalitnejšie fotografie Ing. Ervína Jakubca nájdete TU.