Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo Biblickej olympiády

V utorok 9 . apríla 2019 sa v aule Biskupského úradu v Rožňave uskutočnilo  Diecézne kolo Biblickej olympiády. Sitom školských a dekanatných kôl (v obidvoch kategóriach sa zapojilo 33 škôl) postúpilo 6 družstiev v kategórii Základné školy a 3. družstva v kategórii Stredné školy.  Po náročných šiestich úlohách bolo takéto poradie. 

Kategória Základné školy

 1. miesto: ZŠ Jaklovce
 2. miesto: 8.ročné Gymnázium Lučenec
 3. miesto: ZŠ Brezno
 4. miesto: ZŠ Poproč
 5. miesto: ZŠ Pohorelá
 6. miesto: ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

 

Kategória Stredné školy

 1. miesto: Gymnázium Lučenec
 2. miesto: Gymnázium Krompachy
 3. miesto: Gymnázium Rimavská Sobota

            Družstva z 1. miest budú Rožňavskú diecézu reprezentovať na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční 14. - 16. mája 2019 v Oščadnici. Organizátorom je Žilinská diecéza.

            Chcem sa poďakovať všetkým družstvám, ktoré sa zapojili do školských, dekanatných kôl a diecézneho kola. Úspešným blahoželám. Ďakujem aj kňazom a katechétom, ktorí pripravovali žiakov na súťaž. Víťazmi sú všetci, ktorí čítajú Sväté písmo.

 

Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ  DKÚ                                

„Biblia očami detí a mládeže“

 

Aj tento rok sa v Rožňavskej diecéze zapojili deti z rôznych škôl do celoslovenskej súťaže pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMETOM  SÚŤAŽE boli biblické knihy Rút, 1 Kráľov a Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi 

 

 

Vyhodnotenie prác podľa jednotlivých kategórii:

kategória: MŠ

 1. miesto Nina Gregorová, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca, Ježiš a detí
 2. miesto: Lenka Belanová, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca, Ježiš kráča po mori
 3. miesto: Nela Balagová, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca, Ježiš na kríži

                                           

kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

 1. miesto Noemi Pocklanová, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci,  Ježiš a detí
 2. miesto Emma Karlíková, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci
 3. miesto Noemka Kaľavská, ZŠ Jaklovce, Rút a Noemi

kategória: ZŠ roč. 3. – 4.

 1. miesto: Viktória Vargova, ZŠ M.R.Štefanika, Lučenec, Vstup do Jeruzalema
 2. miesto: Natália Tokárová, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci, Ježiš priateľ detí
 3. miesto: Dominika Vargicová, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci, Rút pri práci

 

kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a príma osemročných gymnázií

 1. miesto: Elena Grinvalnská, ZŠ Margecany, Miriam posiela Šalamunovi cédrové drevo
 2. miesto: Liliana Bernadičová, ZŠ Pohorela,  Mudrci nesú dary Narodenému
 3. miesto: Jakub Vojtko Kubanda, ZŠ Pohorelá, Mudrci sa vracajú do svojej krajiny

kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

 1. miesto: Janka Kamzíková, ZŠ Pohorelá, Mudrci od východu na ceste do Betlehema
 2. miesto: Dominika Burisová, ZŠ M.R.Štefanika, Lučenec,  Vďačná Rút  na Bózovom poli
 3. miesto: Samuel Pompura, ZŠ Pohorelá

kategória: A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

 1. miesto: Miroslav Girga. ŠZŠ Gelnica, Zázračný rybolov
 2. miesto: Dalibor Kondáš, ZŠ Jaklovce, Rybári
 3. miesto: Helenka Pokutová, ŠZŠ Gelnica, Rút

kategória:          C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 1. miesto: Maroš Harničar, ŠZŠ Gelnica, Ježiš a Tomáš
 2. miesto: Adrián Andrášik, Internátna K. Supa, Lučenec, Kráľovná zo Sáby

Všetky ocenené práce budú reprezentovať na Rožňavskú diecézu na celoslovenskom kole. Úspešným výtvarníkom blahoželám a za odmenu posielam diplomy.  Ostatným žiakom, úprimné ďakujem za zapojenie do súťaže.

 

                                                                           Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ v Rožňave

[ngg src="galleries" ids="85" display="basic_slideshow" gallery_width="960" gallery_height="720" thumbnail_link_text="ukázať všetky foto"]