Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza - Juraj Bodnár

Vo veku 81 rokov života, zaopatreného sviatosťami,

si Pán života a smrti

dňa 30. júla 2019 povolal do Večnosti

otca rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy

Juraja Bodnára.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v sobotu 3. augusta 2019 o 11.00 hod. v rím. kat. kostole vo Veľkom Folkmari.

Nech odpočíva v pokoji!