Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zázrak v Údolí Cova da Iria

 

Dňa 12.5.2017 v predvečer 100.výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime sa v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Margecanoch konal hudobno-poetický program. Jeho posolstvom bolo priblížiť nekonečnú lásku Panny Márie a poukázať na jej historický odkaz ľudstvu v podaní umelcov; Jána Babjaka, Miroslava Dudíka, Martiny Ovečkovej a kňazského Zboru sv. Jakuba z Prešova.

 

Fatimské posolstvo Panny Márie k ľudstvu je plné nežnej materinskej lásky, ktorú máme nielen prijať, ale ju aj s láskou opätovať. Jej odkaz k nám je veľmi aktuálny najmä v dnešnej dobe.

Pri tejto príležitosti sme sa spoločne s účinkujúcimi preniesli do minulosti spred 100 rokov, konkrétne do malebného vidieckeho údolia Cova da Iria, ktoré sa nachádza neďalekého portugalského mesta Fatima. Tomuto zjaveniu, ktorý má prívlastok najväčší zázrak v dejinách katolíckej cirkvi 20.storočia autori venovali jednotlivé obrazy v programe.

Koncertní majstri publikum sprevádzali svojím umeleckým slovom a duchovnou hudbou. Programom, ktorý bol zameraný na najdôležitejšie okamihy zo stretnutia Lucie, Františka a Hyacinty s Nebeskou Matkou, veriacich prevádzal recitátor Vladimír Dobrík. Počas svojho prejavu prítomných povzbudzoval mariánskou poéziou básnika Milana Rúfusa i Rudolfa Dilonga. Operný sólista Ján Babjak vystúpil s klenotnými dielami svetovej hudby akými boli Ave Mária, Ave verum corpus, Agnus Dei, či Pieta, Signore. Skladby  Frederyka Chopina, Roberta Schumanna a Charlesa Gounoda odzneli v podaní husľového virtuóza Miroslava Dudíka a organistky Martiny Ovečkovej. Umelci svojimi skladbami priniesli všetkým neopísateľný duchovný zážitok, poskytli povzbudenie, ktoré je v každej dobe tak potrebné. Programovú kompozíciu po celý čas umocňoval svojím zborovým spevom kňazský Zbor svätého Jakuba.

Panna Mária a jej životná voľba ovplyvnila celé dejiny sveta i náš život. Je naším vzorom. Vďaka jej otvorenému srdcu sa Boh stal človekom. Z tohto podujatia veriaci odchádzali naplnení a v duchu viery, že slávu, ktorú zakúsila Božia Matka, Boh pripravil všetkým svojim verným. Ak si budeme zachovávať vieru, podľa nej aj konať, máme nádej dúfať, že sa vo večnosti stretneme nielen s Pánom a našimi príbuznými, ale aj s Božou Matkou, Máriou, ku ktorej sa tak často utiekame a ktorá za nás neprestajne oroduje. Nech je pre nás povzbudením fatimské posolstvo, ktoré nás nepretržite vyzýva v dôveru k prísľubu Panny Márie, že jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Autor: Simona Kaľavsk