Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo biblickej olympiády

DSC_1697Vo štvrtok 7. apríla 2016  sa v priestoroch Biskupského úradu v Rožňave uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Do tohto ročníka boli vybrané knihy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Do diecézneho kola postúpili víťazi dekanátnych kôl. Spoločne súťažilo osem družstiev v dvoch kategóriách: základné a stredné školy. V priateľskej atmosfére a po tuhom vedomostnom boji jednotlivých družstiev, na základe sčítania bodov zo šiestich úloh, diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik  odovzdal ceny zúčastneným:

Kategória Základné školy: 1. miesto - ZŠ Poproč; 2. miesto - CZŠ Lučenec; 3. miesto -  ZŠ Rimavská Sobota; 4. miesto - ZŠ Švedlár; 5. miesto - ZŠ Pohorelá.

Kategória Stredné školy: 1. miesto - Gymnázium Lučenec; 2. miesto - Gymnázium Krompachy; 3. miesto - Gymnázium Rimavská Sobota.

Víťazné družstvá (ZŠ Poproč a Gymnázium Lučenec) budú reprezentovať Rožňavskú diecézu na celoslovenskom kole, ktoré sa tento rok uskutoční v Klokočove - významnom pútnickom mieste Košickej eparchie. Do biblickej olympiády sa tento rok v našej diecéze zapojilo celkovo 25 družstiev a ďalší žiaci v školských a triednych kolách.

Všetkým zúčastneným žiakom, kňazom a katechétom patrí úprimná vďaka za zapojenie sa a už teraz  pozývame aj ďalších spoznávať Božie slovo takouto zaujímavou súťažnou formou.

Rožňavskú diecézu informoval vdp. Jozef Bednárik, farský administrátor v Kokave nad Rimavicou.

DSC_1654 DSC_1656 DSC_1657 DSC_1658 DSC_1659 DSC_1660 DSC_1667 DSC_1668 DSC_1669 DSC_1670 DSC_1672 DSC_1674 DSC_1675 DSC_1676 DSC_1677 DSC_1680 DSC_1682 DSC_1685 DSC_1688 DSC_1691 DSC_1694