Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Jozef Čársky (1925)

Narodil sa 9.5.1886 v Gbeloch. Teologické štúdia začal vo Viedni v Pázmáneu. Vysvätený na kňaza bol 26.7.1909 za diecézu Košice. Bol kaplánom v Monoku, administrátorom v Širokom. Bol profesorom teológie na biskupskom lýceu v Košiciach. Roku 1924 apoštolským administrátorom s titulom Thagorského biskupa. 21. júna 1925 bol konsekrovaný v Trnave pražským arcibiskupom Františkom Kordáčom. Po krátkych 6 mesiacoch odišiel z Rožňavy do Košíc.