Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Menovanie rožňavského biskupa - vyhlásenia

Vyhlásenie Rožňavskej diecézy k menovaniu nového diecézneho biskupa

Dnes napoludnie bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vymenoval za nového rožňavského diecézneho biskupa J. E. Mons. Stanislava Stolárika, doterajšieho pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Zverejnenie sme prijali v srdci Rožňavy - v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Spoločnou modlitbou sme spolu s kňazmi a veriacimi poďakovali za dar nového biskupa, ktorý Svätý Otec dal našej diecéze. V tejto modlitbe za nového biskupa diecézy chceme pokračovať i naďalej a vyprosovať mu Božie požehnanie a silu, aby bol dobrým otcom všetkým ľuďom dobrej vôle v diecéze, ktorá mu bola naplno zverená. Nášmu novému pastierovi želáme silu, aby bol pokorným služobníkom pre všetkých. Zároveň mu ponúkame bratskú lásku, aby sa u nás cítil ako doma, keďže sám je rodákom z Rožňavy. Svätý Otec František dnes zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva. Chceme preto vyjadriť naše poďakovanie otcovi Vladimírovi i jeho predchodcom za ich pastoračnú službu pre dobro Rožňavskej diecézy a uistiť ich o našich pokračujúcich modlitbách za nich. (Rožňavská diecéza)

Biskup Stolárik: Všetkých ľudí v Rožňavskej diecéze mám už teraz vo svojom srdci

Bratislava 21. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti prinášame reakciu novovymenovaného rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika: "Samotné menovanie za biskupa v Rožňave prichádza s určitým prekvapením. Deje sa ale počas duchovných cvičení, ktoré si biskupi konáme. Je to ozaj nádherné v Božom pláne, že Pán mi doprial, aby som mohol prijať túto správu v tichu, v pokoji, v modlitbe, v rozjímaní a v spoločenstve s ostatnými bratmi biskupmi. Chcem poďakovať Svätému Otcovi za prejavenú dôveru. A všetkým diecézanom i všetkým ľuďom v Rožňavskej diecéze chcem povedať, že od prvej chvíle, ako som obdržal túto správu, mám už všetkých vo svojom srdci a už som aj mnohé sväté omše slúžil za túto diecézu."

Čo bude nasledovať vo vašom živote v najbližších dňoch, čo pokladáte za najdôležitejšie pre túto službu?

"Myslím, že prvé kroky sa vždy nejako očakávajú, ale nechcem nejako predbiehať. Iste, budem pokračovať a budovať na všetkom krásnom a šľachetnom, čo vykonal môj predchodca Mons. Vladimír Filo. A po porade s ním a s mnohými ďalšími, ktorí tvorili a tvoria presbytérium, sa budú odvíjať ďalšie kroky. Ale bude to pokračovanie v nastúpenej ceste, s Božou pomocou, pod ochranou Panny Márie, sv. Jozefa, ktorého mesiac prežívame a sv. Jána Nepomuckého, hlavného patróna diecézy."

Predseda KBS o menovaní rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Stolárika

Bratislava 21. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Svätý Otec zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva. Pri tejto príležitosti prinášame reakciu predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského: "Uvedomujeme si, že dnes boli zverejnené dve dôležité rozhodnutia Svätého Otca Františka. Prvé, že prijal zrieknutie sa úradu otca biskupa Vladimíra Fila z úradu rožňavského biskupa. Toto ma vedie k myšlienke vďačnosti za jeho doterajšiu biskupskú službu. Na prvom mieste pre dobro Rožňavskej diecézy, a potom pre dobro Konferencie biskupov Slovenska. Želám mu veľa duchovných a telesných síl, aby mohol ako emeritný biskup vydávať cenné a príkladné svedectvo života a byť užitočný pre našu Cirkev aj naďalej. Druhé rozhodnutie, ktoré si s vďačnosťou a radosťou uvedomujeme je, že Svätý Otec František vybral aj nového duchovného pastiera pre Rožňavskú diecézu, otca biskupa Stanislava Stolárika. Vybral otca biskupa, ktorý už má 11-ročnú skúsenosť pomocného biskupa dôležitej Košickej arcidiecézy. Toto mu je iste výborným východiskom, aby mohol veľmi účinne hneď od začiatku vykonávať službu diecézneho biskupa. Sprevádzame ho modlitbami, želám mu veľa duchovnej sily, aby mohol poslúžiť pre dobro Rožňavskej diecézy," reagoval na menovanie predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.