Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farnosť Nemecká privítala účastníkov stretnutia mladých dekanátu Brezno.

Farnosť Nemecká privítala účastníkov stretnutia mladých dekanátu Brezno. Mladí spolu s kňazmi zo svojich farností, sa stretli v farskom kostole sv. Mikuláša. Spoločenstvo sa začalo budovavať slávením Eucharistie, hlavným celebrantom bol breznianský dekan vdp. Ján Mihók. V homílii sa k mladým prihovoril Patrik Balász. Ústredná myšlienka jeho príhovoru bola odvaha zmeniť sa. Po svätej omši nasledovala aktivita, ktorú pripravila Saška Bundová. Po nej bola možnosť verejnej úcty relikvie blahoslaveného dona Tistusa Zemana. Obedňajšiu prestávku využili účastníci stretnutia na občerstvenie chutným gulášom, ako aj dobrými koláčmi, ktoré napiekli miestne farníčky. Po obede nasledoval, po videopríhovore otca biskupa Stanislava Stolárika, evanjelizačný program,ktorý pripravil evanjelizačný tým Anointing Fire ministries. V programe, ktorý bol tématicky zameraný na odvahu, sa striedali piesne v podaní Spoločenstva mladých z Brezna, úvahy, svedectvá a modlitby. Mládež bola vyzvaná odvážne vydávať svedectvo svojim životom, mať odvahu ísť proti prúdu a nebáť sa ohlasovať Ježiša Krista. Na záver všetci prítomní kňazi sa modlili za prítomných a udelili im svoje požehnanie.