Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatok Povýšenia svätého kríža v Lučenci

LC1Na sviatok Povýšenia svätého kríža prijala naša farnosť putovný kríž mladých Rožňavskej diecézy a putovný obraz Panny Márie Rožňavskej. Program sa začal prinesením kríža a obrazu do farského kostola Navštívenia Panny Márie mladými našej farnosti. Zhromaždeným veriacim sa prihovoril diecézny koordinátor pastorácie mladých o. Patrik Balázs. Nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorú hudobne doprevádzali naši mladí. Celé stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú spolu s o. Patrikom Balázsom a o. Viliamom Paulíčkom celebroval miestny kaplán o. Stanislav. Po svätej omši nasledovalo agapé na fare, ktoré bolo pokračovaním prežívania spoločenstva farskej rodiny mladších i starších, ktoré sme zažili v kostole pri Pánovom oltári.

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme preniesli kríž v sprievode mladých i starších našej farnosti ulicami mesta do kostola na sídlisku Rúbanisko, kde nasledovala eucharistická adorácia moderovaná mladými a po nej priateľské stretnutie na fare - Rúbanisko.

Týmto programom sa oficiálne začal diecézny program pastorácie mladých v tomto školskom roku. Sme vďační Bohu za svedectvo viery mladých, ale aj ostatných veriacich oboch lučeneckých farností, ktorí sa do programu zapojili. S. A.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   LC2  LC3  LC4