Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza – Mikuláš Székely

  Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza
s Kristom do vzkriesenia.
Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia.

kardinál Tomáš Špidlík, SJ

V duchu kresťanskej viery a v nádeji na vzkriesenie oznamujeme, že

dňa 22. júla 2019 v 64. roku života,

zaopatrený sviatosťami zomierajúcich, dozrel pre nebeské kráľovstvo

Mikuláš Székely

a prijal tak pozvanie do domu nebeského Otca.

S naším drahým zosnulým sa rozlúčime slávením pohrebnej svätej omše

v stredu 24. júla 2019 o 10.30 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smolníku.

Namiesto kvetinových darov, môžete podporiť chudobných a charitatívne diela Cirkvi.

Kňazov prosíme, aby si priniesli fialové štóly.

S láskou a vďačnosťou smútiaca rodina

 

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji.