Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Pondelok 2.12.2013

erb_filo_rgb_FINALAdvent znamená príchod. Pán prichádza a my mu ideme v ústrety. "Budú k nemu prúdiť všetky národy (Iz 2, 1). Všetko bude smerovať k záchrane, ako to tvrdí čítanie v roku A „chválou všetkých, ktorí sa zachránia z Izraela“ (Iz 4, 2). Na ceste v ústrety Pánovi sa približujeme ako hriešni. Uznávame to pred sv. prijímaním, keď ideme v ústrety Pánovi a vyznali sme liturgicky „Pane, nie som hoden, aby si vošiel“. Všimnime asi odpoveď Pána Ježiša adresovanú stotníkovi: „Prídem a uzdravím ho.“  (Mt 8, 6). Pán Ježiš je ten, ktorý nás vie urobiť hodnými, aby vošiel k nám, do nášho srdca. Takto sa modlíme v Druhej eucharistickej modlitbe: „Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných“.