Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vianočný a novoročný program rožňavského biskupa

stanislavstolarikPondelok 21. decembra 2015 o 15:30 hod. – účasť na vianočnom programe v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave

Utorok 22. decembra 2015 o 11:30 hod. – svätá omša v Biskupskej kaplnke Povýšenia sv. kríža na Biskupskom úrade v Rožňave pre zamestnancov BÚ a spoločný obed s nimi

Streda 23. decembra 2015 o 12:00 hod. – návšteva Diecéznej charity v Rožňave

Štvrtok 24. decembra 2015 o 17:45 hod. – prvé vešpery slávnosti Narodenia Pána s najbližšími spolupracovníkmi v Biskupskej kaplnke Povýšenia sv. kríža na Biskupskom úrade v Rožňave; o 18:00 hod. – Štedrá večera s najbližšími spolupracovníkmi v refektóriu biskupskej rezidencie

Piatok 25. decembra 2015 (slávnosť Narodenia Pána) o 10:00 hod. – pontifikálna svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Sobota 26. decembra 2015  (sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka) o 11:00 hod. – pontifikálna sv. omša v Kostole sv. Anny na Námestí baníkov v Rožňave

Nedeľa 27. decembra 2015 (sviatok Svätej Rodiny) o 10:30 hod. – pontifikálna svätá omša pri príležitosti Jubilea rodiny a otvorenie jubilejnej brány vo Farskom kostole sv. Jána, apoštola a evanjelistu, v Krompachoch

Štvrtok 31. decembra 2015 (oktáva Narodenia Pána) o 16:00 hod. – pontifikálna svätá omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Piatok 1. januára 2016 (slávnosť Panny Márie Bohorodičky) o 10:00 hod. – pontifikálna svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Nedeľa 3. januára 2016 (Druhá nedeľa po Narodení Pána) o 9:30 hod. – účasť na vystúpení spevokolov Aleluja a Glória z Kapušian v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave; o 10:00 hod. – pontifikálna svätá omša v katedrále

Streda 6. januára 2016 (slávnosť Zjavenia Pána) o 10:00 hod. – pontifikálna svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Nedeľa 10. januára 2016 (sviatok Krstu Krista Pána) o 9:05 hod.  – pontifikálna svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (rozhlasový priamy prenos RTVS)