Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dominik Zichy (1840 - 1842)

Narodil sa roku 1810 vo Vásonkeö. Stal sa kňazom jágerskej diecézy. Pôsobil ako farár v Duna-Álmas, potom v Ó-Szöny a zároveň ako vicearchidiakon a kanonik v Olomouci. 18.04.1840 bol konsekrovaný vo Vacove za rožňavského biskupa. Od roku 1842 je už biskupom vo Vespréme. V roku 1849 rezignoval a utiahol sa do súkromia. Na sté výročie založenia biskupstva poslal diecéze obnos peňazí na rôzne dobročinné účely. Zomrel v Sedmohradsku 30.10.1879.