Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na národnom pochode za život bola zastúpená aj Rožňavská diecéza

„Za najmenších z nás“ – to bolo heslo tretieho ročníka Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí Slobody v Bratislave. Cieľom pochodu bolo verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a podporiť prijatie potrebných legislatívnych zmien. Na námestie si našlo cestu 50 000 ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Boli to ľudia ktorí prišli, aby povedali, že im záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj toho najmenšieho, nenarodených detí.


Na námestí odznel Manifest Národného pochodu za život 2019. V ňom sa účastníci vyjadrili za bezpodmienečnú ochranu ľudského života počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť.

 

Hlavným iniciátorom a organizátorom pochodu bola Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracovali ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť.

 

Národnému pochodu za život predchádzala slávnostná svätá omša v Incheba Expo Aréne v Bratislave za účasti stoviek ľudí, viacerých biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených. Celebroval ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Koncelebrovali slovenskí biskupi a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sa prítomným prihovoril aj v homílii.

 

Za prvú lož označil tvrdenie, že nenarodené dieťa ešte vlastne nie je dieťaťom. Druhé klamstvo podľa neho tvrdí, že potrat nemá pre ženu žiadne následky. No v skutočnosti každý potrat spôsobuje veľké rany na tele a na duši. Tretie klamstvo šírené o potrate spočíva v slogane: Moje telo - patrí mne! Je to dokonalý sebaklam. Naše telo je chrámom Ducha Svätého a aj embryo v tele matky patrí Bohu a má právo na život. Boh je pôvodcom a darcom života. On život daruje aj vtedy, keď muž a žena nechtiac splodia dieťa. Ako Božie deti musíme urobiť všetko preto, aby sme aj takýto na prvý pohľad nechcený ľudský život zachránili a podporovali.


Ďalej zdôraznil, že ak poznáme niekoho kto trpí na následky vykonaného potratu, máme mu sprostredkovať pomoc. Cesta k uzdraveniu je zdĺhavá, každý dotknutý však potrebuje jednoznačne Božiu pomoc, jeho odpustenie a milosrdenstvo. Iba tak možno zranenej duši vrátiť pokoj. Naša spoločnosť potrebuje atmosféru, v ktorej sa deti budú vnímať nie ako ťarcha, ale ako Boží dar a budú prijímané s vďačnosťou a radosťou! Pamätajme: Kto slúži životu, slúži Bohu! Chráňme život od počatia až po prirodzenú smrť a vyzdvihujme rodinu a  muža a ženu. Deti si nezaslúžia, aby sme z nich robili pokusných králikov len preto, že my, dnešní namyslení ľudia, si chceme dokazovať, že deti sa dajú vychovávať aj v iných zväzkoch ako iba v tradičnej rodine.

 

Národnému pochodu za život, vyjadril podporu aj Svätý Otec František. V liste, ktorý zaslal bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ocenil jeho organizáciu a všetkým organizátorom a účastníkom udelil svoje apoštolské požehnanie.

 

Z vyjadrenia účastníkov Národného pochodu za život:

„Sme obyčajná rodina. A tak, ako veľa iných slovenských rodín, aj my sme sa v nedeľu 22.9.2019 vybrali so Bratislavy na Národný pochod za život. Podporiť najmenších z nás. Pridať sa na správnu stranu. Na stranu, kde stojí Ježiš. Bolo nádherné zúčastniť sa sv. omše v Inchebe a zažiť spoločenstvo. Slová z kázne otca arcibiskupa Bobera sa dotkli našich sŕdc: "Kto slúži životu, slúži Bohu!"

 

Potom sme sa presunuli na Námestie Slobody. Zažili sme lásku. Lásku Krista, ktorá žiarila z tvárí toho obrovského davu. Deti boli nadšené a zabudli aj na unavené nohy. Oplatilo sa prísť. Veď Pán na nás zhliada a túži vidieť svoje deti stáť na tej dobrej strane. Na strane tých najmenších z najmenších.“

 

Jarmila Podhorcová