Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sídelná kapitula

Deň pred inaugurovaním druhého rožňavského biskupa na biskupský stolec, bola 20.11.1776 zorganizovaná Sídelná kapitula v Rožňave.

Zo zakladajúcej listiny Márie Terézie z 15.01.1776 vyplýva, že so súhlasom Svätej Stolice pre zabezpečenie, ochranu a riadenie cirkvi ustanovuje Kapitulu, pozostávajúcu z veľprepošta, lektora, kantora, kustosa a ďalších dvoch. Podľa úmyslu pápeža Pia VI. bola kapitula zabezpečená dôchodkami, hoci skromnými. Dostala majetky v Šahách a Dolných Plachtinciach. O rok neskôr, na žiadosť Kapituly, Mária Terézia poskytla značnú sumu na zakúpenie bohoslužobných rúch a na opravu katedrály. Boli zakúpené štyri domy pre kanonikov, z ktorých jeden dom bol v Brzotíne. Bývali tam dvaja kanonici. Postupne, buď darovaním, alebo kúpou, boli zabezpečené byty pre kanonikov v Rožňave.

Kultúrnej pomoci sa dostalo Kapitule od známeho historika Štefana Katonu, rodom z Boľkoviec, ktorý ako člen Spoločnosti Ježišovej a kanonik Metropoly odkázal svoju knižnicu v roku 1795 Kapitule. V ďalších rokoch knižnica podstatne nevzrástla, pretože nemala viac tak štedrého darcu ani dotácii, ktoré by jej umožnili ďalší rozvoj.