Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odpustová slávnosť sv. Kataríny v Smolníku

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 24. novembra 2013 sa v tamojšom kostole konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol prof. Mons. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Kataríny – ženy s veľkou vierou. Jej cnosti a životný príbeh vyzdvihol aj slávnostný kazateľ Jozef Jarab. ,,Modlitbou k sv. Kataríne aj my budeme môcť spoznať a uctievať Krista. Neúnavnou dobrotou, vierou a pokorou slúžiť tým, ktorí sú v utrpení a núdzi," uviedol Mons. Jarab. Na záver, prajeme Mons. Jarabovi, nech ho podľa vzoru nášho Majstra na príhovor Panny Márie a sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky teológov, Duch Svätý naplní potrebnými darmi a milosťami. Želáme mu pevné zdravie a veľa síl na jeho životnej ceste. Veľké ďakujem patrí aj miništrantom, farskej rade, starostke obce a všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zorganizovaní našej odpustovej slávnosti, či už po duchovnej alebo finančnej stránke. Všetkým Pán Boh zaplať!