Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Štvrtok - 5.12.2013

erb_filo_rgb_FINALVoľakedy val a hradby okolo mesta boli podmienkou bezpečnosti a istoty. Obrazne sa to vzťahuje aj na Mesiáša.  „V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: pevné mesto máme, v ňom sa zachránime: Pán ho obohnal valom a hradbami“ (v. 1). A predsa ich neuchránili pred nepriateľom. Lenže Mesiáš je skutočnou istotou. Prorok o ňom hovorí: „Má ducha pevného“.

Našu bezpečnosť, istotu, stálosť vyjadrilo evanjelium slovami: „Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich...“  Mesiáš je skala.

Potvrdzuje to prorok slovami: „Dúfajte v Pána stále, lebo Pán je skala naveky.“   Jeho slová sú skalou. A preto žalmista nám radí: „Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov“ (v. 8-9).