Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela matka kňaza - Terézia Račeková

V 78. roku života si Pán života a smrti dňa 5. februára 2018 povolal do Večnosti matku  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy   Teréziu Račekovú. Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v stredu  7.  februára 2018 o 13.00 h vo farskom kostole sv. Tomáša Becketa  v Novej Vsi nad Žitavou.       REQUIESCAT IN PACE! Parte matky kňaza