Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Lučenci-meste zaznel Akatist k Bohorodičke

Akatist v LučenciV nedeľu 7. januára 2016 vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci zaznela jedna z najkrajších spievaných modlitieb gréckokatolíckej cirkvi – Akatist k presvätej Bohorodičke, ktorej predsedal miestny pán kaplán Stanislav Andrek a ktorú nádherným spevom predniesli členovia chrámového zboru z Poltára pod vedením zbormajsterky Márie Sihelskej. Poltársky zbor obohatil prítomných svojím repertoárom latinských spevov aj na nasledujúcej latinskej sv. omši v spolupráci s miestnym organistom. Na Akatiste sa zúčastnil hojný počet veriacich i niekoľkí kňazi z okolia. 

Akatist v Lučenci II    Akatist v Lučenci III