Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Biblia očami detí a mládeže 2013-2014

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľ súťaže: Privádzať deti a mládež k poznávaniu Biblie a k záujmu biblické kníhy. Predmet súťaže: Kniha Exodus (kap 1-24), Kniha proroka Jonáša, Evanjelium podľa Jána. Výsledky súťaže a zároveň výkresy reprezentujúce našu diecézu v celoslovenskom kole:  2. kategória ( ZŠ 1. - 2. ročník) 1. miesto:  Martin Šíp, 2.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava 3. kategória (ZŠ 3. - 4. ročník) 1. miesto: Tamara Kičinová, 3.A., ZŠ L. Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec 2.miesto: Daniela Bohunická, ZŠ Hercová Lučenec 3.miesto: Katarína Barciová, 4.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava 4. kategória (ŽS 5. - 6. ročník) 1.miesto: Lukáš Bodnár, 6.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava 2.miesto: Antónia Botošová, 5.B., CVČ IUVENES, Farská lúka 64/A Fiľakovo 3.miesto: Janett Rendeková, 6.A., ZŠ L.Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec 5. kategória (ZŠ 7. - 8. ročník) 1.miesto: Sára Kováčová, 8.B., ZŠ L.Novomeského, RubaniskoII/3079 Lučenec 2.miesto: Jozef Brugoš, 7.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava 3.miesto: Vanesa Szirotnyová, KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava 7. kategória   (A) špeciálne školy pre žiakov s mentalným postihom   1.miesto: Kristán Szaraz 6.A., KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava (C) špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov    1.miesto: Janka Kresánová, 4.R1., ZŠ K.SUPA 83, Lučenec 2.miesto: Veronika Bohoóva, 4.R1., ZŠ K.SUPA 83, Lučenec   Jozef Bednárik, zodpovedný za súťaž