Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo farnostiach

sviatost_oltarnaV nedeľu 2. júna bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a to v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi spoločenstvami po celom svete. Cieľom je duchovná obnova Cirkvi. K tomuto rozhodnutiu sa pripája aj náš otec biskup Vladimír a celá rožňavská diecéza. Farári a správcovia farností majú adorovať vo svojich farských kostoloch. Kto spravuje viac farností, podľa nariadenia diecézneho biskupa, ten bude túto poklonu držať iba v jednej, svojej farnosti, do ktorej môžu prísť aj veriaci z ostatných farností.  Vo farnosti Rožňava bude adorácia v nedeľu 2. júna o 17:00 hod. Nech je táto hodina adorácie prejavom zjednotenia veriacich s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ale aj zjednotenia so svojimi biskupmi ako aj s nástupcom sv. Petra.