Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň rodiny v Rožňave

Den rodiny 2016"Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky manželov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým." (www. denrodiny.sk)

Chceme to povedať aj my všetkým v Rožňavskej diecéze a v jej srdci - meste Rožňava zapojiť sa do slávenia Dňa rodiny na sviatok patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého v pondelok 16. mája 2016. Zároveň v tento deň si rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pripomenie 1. výročie prevzatia úradu diecézneho biskupa.

Veriacich všetkých farností diecézy aj ich duchovných pastierov srdečne pozývame na toto slávenie (podrobný program je na obrázku v úvode článku).