Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Lučenci

11V stredu 13. januára 2016 o 13:00 hod. za hojnej účasti veriacich prijala Farnosť Lučenec relikvie sv. Terézie z Lisieux. Nasledovali spievané litánie k svätici, odznel jej životopis a niekoľko svedectiev zo života ľudí na jej príhovor. Program pokračoval krátkou katechézu o význame úcty relikvií svätých. Medzi tým si veriaci  jednotlivo uctili relikvie svätej. O 14:00 hod. sa začala eucharistická adorácia, spočiatku moderovaná, neskôr tichá, počas ktorej mali veriaci možnosť predkladať svoje chvály, vďaky a prosby Bohu na príhovor sv. Terézie. Po jej skončení o 16:00 hod. nasledovala modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami od sv. Terézie. Svätú omšu v slovenskom jazyku o 17:00 hod. celebroval miestny kaplán Stanislav Andrek spolu s prítomnými kňazmi Novohradského a Malhontského dekanátu, ale aj z Banskobystrickej diecézy. Vo svojej homílii pripomenul veriacim význam a aktuálnosť Ježišových slov „ak nebudete ako deti...“, ktoré sa výstižne prejavili na živote sv. Terézie a prejavujú stále v jej mocnom orodovaní. V závere omše boli požehnané ruže (jeden z atribútov svätice) určené pre veriacich.

Svätú omšu v maďarskom jazyku celebroval páter Bartolomej Barát SVD spolu s miestnym farárom Petrom Fábianom. Páter Barát v homílii pripomenul význam dobrej rodiny, ako zázemie pre svätých ľudí. Po sv. omši nasledovala rozlúčka s relikviami svätej a odprevadenie z kostola. Počas celého duchovného programu do kostola neustále prichádzali veriaci nielen z Lučenca, ale aj zo širokého okolia. Pokojne možno povedať, že aj v Lučenci sv. Terézia vyprosila „zázrak“ viery a dôvery v Božiu pomoc – uprostred pracovného týždňa: starí, chorí, pracujúci, študenti, rodiny s deťmi... veriaci i zvedavci si našli čas na stretnutie s Bohom „spolu so svätou“.

Fotografie zo slávenia možno nájsť TU.

Rožňavské biskupstvo informoval Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci.