Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela matka kňaza - Margita Kosturková

V 83. roku života si Pán života a smrti

dňa 16. októbra 2019 povolal do Večnosti

matku  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy

 Margitu Kosturkovú.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v stredu 23. októbra 2019 o 11.00 hod.

v rímskokatolíckom kostole sv. Margity v Plavči.

 

REQUIESCAT IN PACE!

 

Parte MK