Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

1. Príhovor (8. máj 2023) - 1. časť

Prvý príhovor (8. máj 2023) - 1. časť

Nachádzame sa na miestach, kde sa „nebo dotklo zeme“, kde sa trom fatimským deťom – Lucii, Františkovi a Hyacinte zjavovala Panna Mária, aby im odovzdala posolstvo z neba nielen pre vtedajšie časy - pred vyše sto rokmi, ale aj pre nás a pre generácie po nás, lebo Fatimské posolstvo je stále aktuálne, ako si to budeme pripomínať počas dní našej púte vo Fatime.

Pôvodná kaplnka

Malá kaplnka, ktorá bola pôvodne postavená na počesť zjavenia Panny Márie, bola zničená. Nemyslime si, že v Portugalsku, keď bolo zjavenie, že to všetko išlo ľahko, že všetci prijali udalosti vo Fatime s otvorenou náručou. Dá sa povedať, že v čase Prvej svetovej vojny silnel boj aj proti Cirkvi. Táto situácia – proticirkevné zápasy mali za následok, že spomínaná kaplnka bola vyhodená do vzduchu.

„Tortúra“ fatimských detí

Ak ste videli film o Fatime, bol predabovaný aj v slovenčine, mohli ste tam vidieť práve toto - ako starosta, ale aj ďalší sa snažili v týchto malých deťoch ubiť skutočnosť zjavení, vziať im nádej možnosti, že by mohlo dôjsť k ďalšiemu zjaveniu. Toto je veľmi dôležitý moment, aby sme si uvedomili, že hoci títo neprajníci, či priam nepriatelia zjavenia, hoci trápili deti, nevedomky, prispeli k tomu, že sa potvrdzovala pravosť zjavenia. Ako kňaz, ako biskup - keď Pán Boh dá,  o mesiac bude 45 rokov, čo som kňazom - môžem vám povedať, že som už tiež počul aj videl všelijakých vizionárov. Prichádzali za mnou aj so zápiskami, čo im Pán Ježiš diktoval a tak ďalej, takže je to niekedy aj boľavé, ale niekedy je ťažko rozlíšiť, čo sa v tej chvíli naozaj deje. Ale vždy, čas ukáže a overí pravosť alebo nepravosť toho-ktorého tvrdenia. Takže na jednej strane je aj dobré, že tie deti boli tak tortúrované, aj keď to samozrejme nehovorím vo vzťahu k tým deťom, že deti treba tortúrovať, to v žiadnom prípade. Predstavme si apoštola Tomáša, ktorý sa trápil pochybnosťami o zmŕtvychvstaní Pána a povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím" (Jn 20,25). A prischlo mu prímenie „neveriaci“. Ale „vďaka“ neveriacemu Tomášovi, Pán sa venoval práve jeho pochybnosti a poskytol mu dôkazy, že je to on aj so svojimi oslávenými ranami. Nevieme, či sa dotkol rán Pána Ježiša, nie je to napísané, ale Pán Ježiš mu to umožnil: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!“ (Jn 20,27). Keď bol k tomu vyzvaný, mohol aj fyzicky potvrdiť, že Ježiš Kristus je Zmŕtvychvstalý. A tiež tým, že Pán Ježiš normálne prijímal pred apoštolmi potravu, dokázal, že nie je nejakou vidinou. Lebo keby to bol duch alebo nejaký „fľak“ na stene, alebo nejaká mazanica, tak iste by jedlo neprijímal. Takže aj tieto kontra spôsoby alebo pohyby, ktoré spochybňujú alebo popierajú pravdu, sú napokon často dobré, lebo verifikujú  pravdivosť zjavenia. Vidíme, že fatimské deti boli tiež vystavené týmto tortúram a museli obstáť aj v tejto skúške.

Panel z Berlínskeho múra vo Fatime

Keď sme pred chvíľou prichádzali na miesto zjavenia, prechádzali sme okolo za sklom vystaveného panelu z Berlínskeho múra. Viacerí, čo sme tu, sme pád Berlínskeho múra prežívali. Možno tí, čo si pamätáme udalosti  z augusta 1968, sme aj udalosti v novembri 1989 prežívali aj s obavami: ktovie, či zas do ulíc nevybehnú tanky?! Keď padal Berlínsky múr, bolo to iste mohutné nadšenie,hlavne pre Nemcov, ale aj iné národy, v ktorých vládol komunizmus, lebo stavba totality na „hlinených nohách“ sa veľmi zatriasla. Berlínsky múr padol a že je tu tento panel, je to preto, že deti dostali posolstvo: „...treba sa modliť za Rusko, za obrátenie Ruska“, odkiaľ vyšli do sveta bludy. Len tu sa v súčasnosti nastoľuje veľmi zaujímavá a zároveň boľavá téma, či sa ešte treba modliť za Rusko, či už netreba; sú známe vyjadrenia, že už treba nad nimi „mávnuť“ rukou atď. Vidíme fakt, že sa stalo agresorom voči susednej krajine - to je nedobré. Ale vidíme aj ďalšie vážne následky ideológie, ktorá vyšla z Ruska pred 100 rokmi. Tí, ktorí ste možno tiež ešte študovali marxizmus-leninizmus (ako my na teológii 4 roky, takže my sme v tom dobre „podkutí“) - čo bolo možno jednou z dôležitých ideí marxizmu-leninizmu? Rozložiť morálku a poriadok. A všimnite si, že táto idea neomarxizmu prechádza celým svetom ďalej - ničiť morálku a ničiť poriadok. Všimnite si aj teraz, napríklad Francúzsko - aké demonštrácie..., a mnohé ďalšie krajiny, kde sa ľudia búria proti poriadku. Ja nehovorím, že všetko, čo vláda robí je dobre, to v žiadnom prípade! (Údajne už budeme mať úradnícku vládu na budúci týždeň). Ale jednoducho, odkaz komunizmu je stále živený a stále pokračuje ďalej. Teda, keď sme tu na tomto mieste, tak si v týchto chvíľach nášho pobytu uvedomme, že ak sa chceme zapájať do  fatimského posolstva a chceme ho žiť a šíriť, tak napĺňajme aj túto prosbu Panny Márie: o modlitby za to, aby sa nešírili tieto bludy ďalej.