Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023

Slnko. Voda. Dobrodružstvo. Spoločenstvo.

Tak možno štyrmi slovami opísať pondelok 21.augusta 2023. Sedemnásť mladých ľudí z našej diecézy strávilo svoj prázdninový deň nezvyčajne, dobrodružne, ale najmä spolu. V rámci pastorácie mládeže sa konal „Dobrodružný splav Hrona“, ktorý tento rok vystriedal tradičný konco-prázdninový dobrodružný kemp. Splavovanie druhej najväčšej slovenskej rieky, rieky Hron, začali mladí v Nemeckej a po približne 7 hodinovej plavbe skončili v Šalkovej pri Banskej Bystrici. Splavili tak na člnoch približne 20km dlhý úsek. Krásne slnečné počasie, vynikajúce vodné podmienky a dobrá nálada zaručili bezproblémový splav. Niekoľko vytŕčajúcich skál a perejí sa zase postaralo o to pravé dobrodružstvo. Nádherné prírodné scenérie všade naokolo zase upriamovali pozornosť na toho, ktorý to všetko stvoril.

Dobrodružný splav nebol len o zábave a dobrodružstve, ale najmä o budovaní vzájomných vzťahov a spoločných zážitkov medzi mladými naprieč diecézou. Je dôležité, aby sa mladí stretávali, zdieľali svoje prežívanie viery a budovali hodnotné priateľstvá, a toto podujatie malo k tomu svojou štipkou prispieť.

Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým kňazom, ktorí podporili mladých pred a počas tohto výletu. Menovite, ďakujeme p. dekanovi Mons. Lukáčovi za prijatie a nocľah na breznianskej fare. Ďakujeme p. kaplánovi Ondrejovi Michalcovi za slávenie sv. omše a inštruktáž k splavovaniu.

A napokon, ďakujeme nášmu koordinátorovi Jánovi Horvátovi za to, že celé toto dobrodružstvo zorganizoval.

Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto
Diecézne centrum mládeže  - aktivity / Dobrodružný splav Hrona - 21. august 2023 - foto