Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Debraď

Farnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Adresa: Debraď 80, 045 01

debrad@burv.sk
+421 (0) 903 105 198

dekanát Jasovsko - turniansky
farár: Mgr. Ondrej Kiss, OPraem


Tituly kostolov (rok postavenia)
Debraď 
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov (1834)
               Kostol sv. Ladislava (pútnický)
               Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
               Kaplnka Najsvätejšej Trojice
               Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Hatiny


obyvateľov: 400
rím. kat.  350
Celodenná adorácia: 18.1., 11.5., 1.9.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z