Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Hnúšťa

Farnosť Povýšenia sv. Kríža

Adresa: Partizánska 219/4, 981 01 Hnúšťa

hnusta@burv.sk
hnusta@fara.sk
www.hnusta.fara.sk


+421 (0) 47 542 23 28

dekanát Malohont
farár: Mgr. Marián Tomášov


Tituly kostolov (rok postavenia)
Hnúšťa  Kostol Povýšenia sv. Kríža (1802)
Klenovec (fil.)  Kaplnka Panny Márie Pomocnice (1995)
Filiálky (osady) bez sakrál­nych stavieb:
Kyjatice - Kadlub, Rimavské Brezovo, Maša, Hačava, Likier, Bradno, Polom


obyvateľov: 10927
rím. kat.  3306
Celodenná adorácia: 31.01., 23.05., 14.09.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z