Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňava – mesto

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Sídlo dekanátu Rožňava

Adresa: Betliarska 1, 048 01 Rožňava

roznava@burv.sk

+421 (0) 903 867 200

dekanát Rožňava

Farár: Mgr. Patrik Balázs

Farskí vikári: 


Tituly kostolov (rok postavenia)
Rožňava  Katedrála Nanebovzatia Panny Márie (1304)
                 Kostol sv. Anny (1862)
                 Kostol sv. Františka Xaverského (1660)
                 Kostol Sedembolestnej Panny Márie - kalvária (1741)
                 Kaplnka Povýšenia sv. Kríža - biskupská rezidencia Kaplnka Najsv. Srdca Ježišovho - stará nemocnica (1887)
                 Kaplnka sv. Barbory - nová nemocnica Kaplnka Božieho Milosrdenstva - DSS (2003)
Čučma (fil.) Kostol Krista Kráľa (1939)
Rakovnica (fil.) Kostol sv. Michala Archanjela (1827)
                           Pútnický kostol sv. Márie Magdalény (13. stor.)
Nadabula (fil.) Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Rudná

obyvateľov: 12700
rím. kat.  5600
Celodenná adorácia: 01.01., 24.04.,15.08.,06.12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z