Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rimavská Sobota

Farnosť sv. Jána Krstiteľa - sídlo dekana

Adresa: Hlavné nám. 29, 979 01 Rimavská Sobota 

rimavska-sobota@burv.sk
www.farnostrs.sk

+421 (0) 47 563 10 31

dekanát Malohont
farár: Mons. ThDr. PaedDr. Rastislav Polák, PhD., dekan, generálny vikár
kaplán: Mgr. Ondrej Michalec
kaplán: Mgr. Tomáš Mag


Tituly kostolov (rok postavenia)
Rimavská Sobota  Kostol sv. Jána Krstiteľa (1790)
                                Kaplnka sv. M. Margity Alacoque (1910)
Kružno (fil.)   Kostol Najsvätejšieho Srdca Panny Márie (2006)
Nižná Pokoradz (fil.)  Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1930)
Zacharovce (fil.)  Kaplnka Božieho milosrdenstva
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Mojín, Vyšná Pokoradz, Čerenčany


obyvateľov: 24640
rím. kat.  9989
Celodenná adorácia: 25. 3.; 16. 7.; 6. 11.; 29. 12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z