Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veľká nad Ipľom

Farnosť Všetkých Svätých

Adresa:  Veľká nad Ipľom, 985 32 Veľká nad Ipľom

velka-nad-iplom@burv.sk

+421 (0) 911 899 940

dekanát Dolný Novohrad 
farár: ICLic. Peter Manduch


Tituly kostolov (rok postavenia)
Veľká nad Ipľom  Kostol Všetkých Svätých (1762)
Panické Dravce (fil.) Kostol Najsvätejšej Trojice (1910)
Trenč (fil.) Kostol sv. Alžbety (1923)
Jelšovce (fil.) Kostol Panny Márie Kráľovnej (1970)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Veľké a Malé Dálovce, Šára


obyvateľov: 2260
rím. kat.  1862
Celodenná adorácia: 18.04., 9.08., 30.11.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z