Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Manduch Peter, ICLic.

* FÚ Veľká nad Ipľom č. 126, 985 32 Veľká nad Ipľom

Pôsobiská:

  • 1989 - kaplán Lučenec, základná vojenská služba,
  • 1990 - administrátor Stará Halič,
  • 1996 – farár Muráň, zároveň
  • 1999 - sudca diecézneho tribunálu,
  • 2000 - 2004 – sudca metropolitného tribunálu Košice,
  • 2001 - administrátor Ožďany,
  • 2008 - farár Ožďany, zároveň
  • 2014 - promótor spravodlivosti a obhájca zväzku diecézneho tribunálu,
  • 2014 – farár Veľká nad Ipľom.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z