Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kolivoška Pavol, ThDr., PhD.

* FÚ Hrnčiarska Ves č. 10, 980 13 Hrnčiarska Ves

Dátum a miesto ordinácie: 17.6.1984, Banská Bystrica

Pôsobiská:

 • 1984 - kaplán  vo farnostiach Poproč, Rožňava, Divín
 • 1989 - farár farnosti Pohorelá
 • 1994 - špirituál Kňazského seminára Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
 • 1994 - prednášajúci na Katedre katechetiky a pedagogiky
 • 1999 - 2010 sudca Diecézneho tribunálu
 • 2002 - prednášajúci na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule
 • 2007 - výpomoc­ný duchovný vo farnosti Polomka,
 • 2007 - 2009 - riaditeľ Diecézneho školského úradu
 • 2007 - 2009 - poverený stálou formáciou kňazov a duchovných povolaní v Rožňavskej diecéze
 • 2008 - výpomocný duchovný vo farnosti Polomka
 • 2010 - farský administrátor farnosti Hrnčiarska Ves
 • 2021 - farár farnosti Hrnčiarska Ves

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z