Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Galambos Rudolf, PaedDr.

* FÚ Rudník 172, 044 23 Rudník

Dátum a miesto ordinácie: 21.06.2001, Eger

Pôsobiská:

  • 2001 – kaplán Rimavská Sobota
  • 2015 – administrátor Rudník
  • 2020 – výpomocný duchovný Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a zároveň Veterán polície a ostatné zložky policajného zboru,

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z