Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Lukáč Dušan, Mgr., Mons. dekan

* FÚ Brezno, Námestie Gen. M. R. Štefánika 32/39, 977 01 Brezno

Dátum a miesto ordinácie: 22.06.1996 Rožňava

Pôsobiská:

  • 1996 - kaplán Krompachy, administrátor Nálepkovo,
  • 2007 - generálny vi­kár rožňavského biskupa,
  • 2009 - administrátor Štós, zároveň
  • 2009 - 2010 zástupca rožňavskej diecézy v Rade pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slo­venska,
  • 2010 - farár Gelnica, menovaný za dekana Spišského dekanátu,
  • od 2019 Brezno - mesto - farár, dekan
  • 2022 - excurrendo Mýto pod Ďumbierom

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z