Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pira Jozef, LittLic.

* FÚ Bacúch č.2, 976 64 Bacúch

Pôsobiská:

  • 1992 - kaplán Lučenec,
  • 1993 - postgraduálne štúdiá v Ríme,
  • 1997 - prefekt v kňazskom seminári a prednášajúci na TI Spišská Kapitula,
  • 1999 - kaplán Krompachy,
  • 2002 - prednášajúci na TI Spišská Kapitula,
  • 2006 - prednášajúci TI Košice,
  • 2014 – administrátor Pohronská Polhora,
  • 2019 – administrátor Bacúch
  • 2023 - farský administrátor Prakovce

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z